บีทีเอส ขยายเวลาเปิดให้บริการถึง 02.00 น. และให้บริการฟรี ถึงเที่ยงของวันที่ 1 มกราคม

กินเที่ยว
บีทีเอส ขยายเวลาเปิดให้บริการถึง 02.00 น. และให้บริการฟรี ถึงเที่ยงของวันที่ 1 มกราคม

อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการที่ต้องการเดินทางไปร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี หรือกิจกรรมปีใหม่ในสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในเส้นทางรถไฟฟ้า และบริเวณใกล้เคียง



เนื่องในโอกาสเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า บีทีเอส แจ้งว่า บริษัทฯ จะขยายเวลาการให้บริการเดินรถในวันส่งท้ายปีเก่า คืนวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559 จากเวลา 24.00 น. ไปจนถึงเวลา 02.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2560 ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการที่ต้องการเดินทางไปร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี หรือกิจกรรมปีใหม่ในสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในเส้นทางรถไฟฟ้า และบริเวณใกล้เคียงที่จัดขึ้น

และในโอกาสพิเศษนี้เพื่อเป็นของขวัญให้กับผู้โดยสารทุกท่าน กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงเทพธนาคม กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) และ บริษัทฯ จัดให้ประชาชนได้ใช้บริการรถไฟฟ้าฟรี ตั้งแต่ เที่ยงวันของวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงเที่ยงวันของวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ โดยผู้ถือบัตรแรบบิทสามารถใช้บัตรแตะผ่านเข้าระบบประตูอัตโนมัติได้ทันที โดยระบบจะไม่ตัดเงินหรือจำนวนเที่ยว ส่วนผู้ที่ไม่มีบัตรแรบบิทให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับตั๋วเที่ยวเดียวฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ฮอตไลน์ บีทีเอส
โทรศัพท์ 0 2617 6000