พิษน้ำท่วม ทำเลื่อนจัดงานพืชสวนโลก

พิษน้ำท่วมใหญ่ ทำเลื่อนจัดงานพืชสวนโลก จากวันที่ 9 พ.ย.54 - 15 ก.พ. 55 ไปเป็นวันที่ 14 ธ.ค.54 - 14 มี.ค.55…

 

พิษน้ำท่วมใหญ่ ทำเลื่อนจัดงานพืชสวนโลก จากวันที่ 9 พ.ย.54 - 15 ก.พ. 55 ไปเป็นวันที่ 14 ธ.ค.54 - 14 มี.ค.55…

กรมวิชากรเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แจ้งมายังสื่อมวลชนว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 54 ได้มีมติให้เลื่อนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 จากเดิม "ระหว่างวันที่ 9 พ.ย.54 - 15 ก.พ. 55" ไปเป็นระหว่างวันที่ 14 ธ.ค.54 - 14 มี.ค.55 รวม 92 วัน"

โดยสาเหตุของการเลื่อนออกไปเพราะสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดของประเทศไทย โดยเฉพาะกรุงเทพฯ โดยทางสำนักงานบริหารจัดการงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ได้มีหนังสื่อเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าว การเลื่อนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2554 โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอุทัย นพคุณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 และนายกัมพล นิสิตสุขเจริญ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานบริหารจัดการงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงการเลื่อนจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ว่าได้รับการประสานจากทางคณะกรรมการบริหารการจัดงานฯในครั้งนี้ได้กำหนดวันที่แน่นอนแล้ว เป็นวันที่ 14 ธ.ค.2554 จนถึง 14 มี.ค. 2555 รวม 92 วัน ส่วนรายละเอียดต่างๆจะมีการแถลงข่าวในวันที่ 25 ต.ค.นี้อีกครั้งหนึ่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบริเวณจัดงานพืชสวนโลกฯที่กำหนดแต่เดิมจะเปิดในวันที่ 9 พ.ย.นี้ แต่จากการสังเกตุการณ์ภายนอกเข้าไปพบว่ายังไม่มีความพร้อมที่จะเปิดอย่างแน่นอนเพราะตามจุดต่างๆยังไม่มีความเรียบร้อยยังมีการขุดและปรับปรุงสถานที่กันอยู่ และการประชาสัมพันธ์งานก็ยังไม่โดดเด่นมากเท่าที่ควรจะเป็น ทำให้งานมหกรรมพืชสวนโลกฯที่ครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่ แต่ครั้งนี้ดูจะไม่มีอะไรที่พอจะโชว์สายตาชาวโลกได้

ยังคงมีแต่เพียงหอคำหลวงเท่านั้น ที่ยังโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ซึ่งหากไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมมาช่วยก็คงยังเปิดไม่ได้อยู่ดีเพราะหลายจุดยังสร้างและปรับปรุงไม่เสร็จ หรืออาจเสร็จไม่ทัน ยิ่งมีการเลื่อนออกไปทำให้นักท่องเที่ยวที่จองที่พักโรงแรมไว้ก่อนหน้าจะวุ่นวายตามไปด้วย และคงเต้นตื่นตัวของชาวเชียงใหม่ต่อพืชสวนโลกครั้งนี้ ยังน้อยมาก ข้อมูลข่าวสารมีการกระจายออกมายังน้อยเช่นกัน

ที่มา :