Virgin Hits จัดหนัก แจก IPAD วันละ 3 เครื่อง

Virgin Hits จัดหนัก แจก IPAD วันละ 3 เครื่อง

 

Project : Hitz Facebook Fever
TVC :  30 secs

See

Hear

 

VO : ถ้าคุณจำ … ปรากฏการณ์ดาวแดง พรึ่บเต็ม Facebook ได้ …
ปรากฏการณ์นี้ กำลังจะกลับมา
และรับประกันว่า... จัดหนักกว่าเดิม…ใน

Logo : Hitz Facebook Fever 2

Vo. : HitZ…facebook Fever ภาค 2!

Logo : 95.5 Virgin Hitz
Super : แจกทุกวัน ๆ ละ 3 เครื่อง รวม 60 เครื่อง มูลค่ารวม 1,134,000 บาท
Super : 7 มีนาคม – 1 เมษายน 2554

Vo. : แค่เล่น facebook ก็ฟลุค รับ iPad ฟรี
แจกทุกวัน...วันละ 3 เครื่อง!
จัดหนักทั้งเดือน…รวม 60 เครื่อง! กว่า 1 ล้านบาท
เริ่ม 7 มีนาคม ถึง 1 เมษายน นี้ เท่านั้น

Super : Logo “95.5 VIRGIN HITZ” + www.virginhitz.com

Vo. : กติกาเพิ่มเติม ที่ 95.5 Virgin HitZ
หรือคลิก virginhitz.com

 

VO : จัดหนัก ... แจกจริง ที่ 95.5 Virgin HitZ เท่านั้น!

Logo Sponsor: ……………………..

 

 

กติกาการร่วมสนุก

  • ระยะเวลา วันที่ 7 มีนาคม - 1 เมษายน 2554 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์
  • กติกา ลงทะเบียนที่ www.viginhitz.com และเปลี่ยน Picture profile ใน Facebook ของผู้ร่วมสนุกเป็น *HitZ Profile Pix ที่สร้างจาก www.virginhitz.com เท่านั้น
  • การจับรางวัล จับทุกวันๆละ 3 รางวัล ที่ห้องออกอากาศ 95.5 Virgin Hitz ชั้น 23 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์  ถนนพระราม 4 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพฯ
  • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีออกอากาศทาง 95.5 Virgin Hitz ทุกวัน ระหว่าง 7 มีนาคม – 1 เมษายน 2554 โดยผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องไม่เปลี่ยน Profile Picture ที่เป็น *HitZ Profile Pix ใน facebook ของผู้ร่วมสนุก จนกว่ากิจกรรมนี้จะสิ้นสุด
  • ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %ของมูลค่ารางวัลในวันที่มาติดต่อรับรางวัลกับเจ้าหน้าที่
  • พนักงานของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการร่วมสนุก
  • การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านหน้าไมค์ ถือเป็นสิทธิ์ของ 95.5 Virgin Hitz และ BEC Tero Radio Company Limited เท่านั้น
  • 95.5 Virgin Hitz และ BEC Tero Radio Company Limited ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ร่วมสนุกตามชื่อและนามสกุลจริง
  • ผู้โชคดีจะได้รับของรางวัลหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว
  • หากผู้โชคดีหรือผู้ร่วมสนุก ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งอันมีผลเสียหายต่อทางรายการหรือ BEC Tero Radio Company Limited ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เเท็กที่เกี่ยวข้อง : Virgin Hits จัดหนัก แจก IPAD BEC TERO