รถไฟเพิ่มรถช่วยการโดยสารรับประชาชนกลับจากภูมิลำเนา

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรุงเทพฯ 15 เม.ย. - นางนวลอนงค์ วงษ์จันทร์ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. กล่าวว่า หลังจากวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ การรถไฟฯ ได้เพิ่มขบวนรถช่วยการโดยสาร นอกจากขบวนรถรับ-ส่งผู้โดยสารที่เดินเป็นประจำ 250 ขบวนแล้ว

          

          กรุงเทพฯ 15 เม.ย.  - นางนวลอนงค์ วงษ์จันทร์ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์  การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. กล่าวว่า หลังจากวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์  การรถไฟฯ ได้เพิ่มขบวนรถช่วยการโดยสาร นอกจากขบวนรถรับ-ส่งผู้โดยสารที่เดินเป็นประจำ 250 ขบวนแล้ว โดยเพิ่มเที่ยวขบวนรถไฟในเส้นทางสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางกลับจากภูมิลำเนา ตั้งแต่วันที่ 16-18 เมษายน 2554 อีก 12 ขบวน เพื่อรองรับผู้โดยสารเพิ่มเติมเฉลี่ย 40,000 คนต่อวัน
          ขบวนรถเที่ยวกลับ  จำนวน 12 ขบวน  ดังนี้ ขบวน 962  ศิลาอาสน์-กรุงเทพฯ ออก เวลา 19.30 น. ถึง 04.45 น. ขบวน 976  ศรีสะเกษ-กรุงเทพฯ  ออก เวลา 16.30 น. ถึง 03.30 น.  ขบวน 936 อุดรธานี-กรุงเทพฯ ออกเวลา 20.40 ถึง 08.30 น. และ ขบวน 934 อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ ออกเวลา 19.45 น. ถึง 08.10 น.
         หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ฯ เพิ่มเติมว่า ในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ คาดว่า ประมาณผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถไฟจะความหนาแน่น จึงขอความร่วมมือมายังประชาชนที่โดยสารรถไฟ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง  ขอให้ระมัดระวังทรัพย์สินของท่าน อย่าฝากสิ่งไว้กับบุคคลแปลกหน้า ห้ามขึ้นรถในขณะที่ขบวนรถกำลังเคลื่อนที่ เพราะอาจพลัดตกเสียชีวิตได้ ห้ามยืนระหว่างหัวต่อรถโดยสาร และห้ามใช้บันไดเป็นที่โดยสารเพราะอาจพลัดตกจากขบวนรถได้ 
           หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์  ย้ำว่า ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านบริเวณทางผ่านเสมอระดับรถไฟ-รถยนต์ (ทางตัดถนนรถยนต์-รถไฟ) จะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 อย่างเคร่งครัด  มาตรา 63  ในทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟผ่าน ไม่ว่าจะมีเครื่องหมายระวังรถไฟหรือไม่  ถ้าทางรถไฟนั้นไม่มีสัญญาณระวังรถไฟ หรือ สิ่งปิดกั้น  ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถและหยุดรถ ห่างจากทางรถไฟในระยะไม่น้อยกว่าห้าเมตร  เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงจะขับรถผ่านไปได้ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านและบุคคลที่รัก และที่สำคัญ "เมาไม่ขับ" .-สำนักข่าวไทย

ที่มา : news.impaqmsn.com