ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี 2560 จาก สมเด็จพระเทพฯ

ไลฟ์สไตล์
ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี 2560 จาก สมเด็จพระเทพฯ

เป็นบัตรสีชมพู มีภาพวาดฝีพระหัตถ์รูปไก่ ปีระกา พร้อมพระราชทานพรปีใหม่

 


 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. ปีพุทธศักราช 2560 แก่ปวงชนชาวไทย เป็นบัตรสีชมพู มีภาพวาดฝีพระหัตถ์รูปไก่ (ปีระกา) พร้อมพระราชทานพรปีใหม่ ความว่า

ไก่แก้วขันขับพ้น ราตรี
สุริยะเปล่งแสงสี แจ่มจ้า
วันใหม่ศกใหม่มี ความสุข
การกิจเก่งก้าวหน้า ก่อเกื้อล้วนกุศล