เจอปัญหาลูกไม่ยอมไปโรงเรียน พ่อแม่ควรรับมืออย่างไร?

ไลฟ์สไตล์
เจอปัญหาลูกไม่ยอมไปโรงเรียน พ่อแม่ควรรับมืออย่างไร?

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะนำวิธีแก้ปัญหาเมื่อลูกไม่ยอมไปโรงเรียน พ่อแม่ควรรับมืออย่างใจเย็น

ช่วงนี้โรงเรียนอนุบาลทยอยเปิดเทอมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ปัญหาที่มักตามมาคือ การร้องไห้โยเยไม่ยอมไปโรงเรียน นั่นเป็นเพราะเด็กชินกับการปิดเทอม และไม่อยากออกห่างจากพ่อแม่ผู้ปกครอง
 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จึงได้แนะนำวิธีแก้ปัญหาเมื่อลูกไม่ยอมไปโรงเรียน ซึ่งเกิดขึ้นได้ในเด็กที่มีอายุระหว่าง 3-4 ปี อย่างใจเย็น ดังนี้...
 
1. ปรับเปลี่ยนการเลี้ยงดูสอนเด็กให้ช่วยเหลือตนเอง และช่วยทำงานบ้าน โดยที่พ่อแม่อยู่ใกล้ชิดและคอยให้กำลังใจ

2. ฝึกทักษะพื้นฐานในด้านการเล่นและอยู่ร่วมกับผู้อื่น

3. ผู้ปกครองไม่ควรตำหนิเด็ก หากอืดอาดชักช้า ไม่ยอมอาบน้ำ

4. ขณะเดินทางควรพูดเรื่องสนุกๆ และควรมารับเด็กตรงเวลา

 
ลูกไม่ยอมไปโรงเรียน
 
หากปฏิบัติตามวิธีดังกล่าวแล้วไม่ได้ผลควรปรึกษาจิตแพทย์เด็ก เพื่อช่วยกันดูแลให้เด็กปรับตัวไปโรงเรียนได้อย่างมีความสุขต่อไป