บ้านห้วยสำราญ บ้านห้วยเจริญ แหล่งปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กินเที่ยว
บ้านห้วยสำราญ บ้านห้วยเจริญ แหล่งปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอุดรธานี

ในอดีต บ้านห้วยสำราญ ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี ชาวบ้านที่นีมีวิถีชีวิตปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อจำหน่ายและใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ต่อมาเติบโตจนต้องขยายเพิ่มอีกหมู่บ้าน คือ บ้านห้วยเจริญ

ปัจจุบัน ทั้ง 2 หมู่บ้าน เป็นแหล่งปลูกและจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงได้รับการโปรโมทให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาชมความงาม เก็บภาพสวยๆ ไว้เป็นที่ระลึก พร้อมซื้อดอกไม้นานาพันธุ์ในราคาย่อมเยากันได้แล้ววันนี้! 
ได้มาเที่ยว แล้วยังได้สนับสนุนเกษตรกรด้วย เราว่ามันดีอ่ะ :D
 
 
แผนที่ :
 

 
ขอบคุณภาพประกอบจาก Nattawud Buddecham