ไทยติด 1 ใน 5 ประเทศยอดฮิตวัยเกษียณต่างชาติ

กินเที่ยว
ไทยติด 1 ใน 5 ประเทศยอดฮิตวัยเกษียณต่างชาติ

นอกจากไทยจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสำหรับชาวตะวันตกแล้ว ยังได้รับความสนใจจากผู้เกษียณอายุ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ในการเลือกมาพำนักระยะยาว


เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ที่ผ่านมา นิตยสาร International Living ได้จัดอันดับให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 5 ประเทศที่น่าไปใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุมากที่สุด โดยข้อมูลจากดัชนี Global Retirement Index ประจำปี 2015 ระบุว่า นอกจากประเทศไทยจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสำหรับชาวตะวันตกแล้ว ยังได้รับความสนใจจากผู้เกษียณอายุ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ในการเลือกมาพำนักระยะยาว เพราะมีมาตรฐานความเป็นอยู่ในระดับสากล และคุ้มค่าต่อการใช้จ่าย ทั้งนี้ ประเทศอื่นๆ อยู่ในกลุ่ม Top 5 ของการจัดอันดับครั้งนี้ ได้แก่ นิคารากัว เอกวาดอ เวียดนาม และเบลิซ


ที่มา :