ภาพประวัติศาสตร์ รวมหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทย 30 พฤศจิกายน 2559

กินเที่ยว
ภาพประวัติศาสตร์ รวมหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทย 30 พฤศจิกายน 2559

หนังสือพิมพ์ไทย ร่วมใจกันขึ้นหน้าปกเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

หลังจากที่เมื่อวาน (29 พฤศจิกายน 2559) มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กราบบังคมทูลเชิญ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ” ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แล้วนั้น วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2559) หนังสือพิมพ์ไทย ร่วมใจกันขึ้นหน้าปกเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่าน