ภาพสุดสวยเหล่านี้ ยืนยันได้ว่า ไอซ์แลนด์ เป็นดินแดนที่มหัศจรรย์จริงๆ

กินเที่ยว
ภาพสุดสวยเหล่านี้ ยืนยันได้ว่า ไอซ์แลนด์ เป็นดินแดนที่มหัศจรรย์จริงๆ

ไอซ์แลนด์ เป็นประเทศนอร์ดิกในยุโรปเหนือ ตั้งอยู่บนเกาะในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ

ไอซ์แลนด์ (Iceland) เป็นประเทศนอร์ดิกในยุโรปเหนือ ตั้งอยู่บนเกาะในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ระหว่างกรีนแลนด์ นอร์เวย์ และสหราชอาณาจักร มีเมืองหลวงคือเรคยาวิก สิ่งที่ทำให้ประเทศไอซ์แลนด์โดดเด่น คือ มีภูมิประเทศและธรรมชาติที่งดงาม ยืนยันได้จากภาพเหล่านี้..