Madonna & Taylor Swift งานประกาศรางวัล iHeartRadio Music Awards 2015

บันเทิง
Madonna & Taylor Swift งานประกาศรางวัล iHeartRadio Music Awards 2015

Madonna & Taylor Swift ขึ้นแสดงเพลง Ghost Town ในงานประกาศรางวัล 2nd iHeartRadio Music Awards 2015


Madonna & Taylor Swift ขึ้นแสดงเพลง Ghost Town ในงานประกาศรางวัล 2nd iHeartRadio Music Awards 2015 จัดโดยสถานีวิทยุ iHeartRadio และสถานีโทรทัศน์ NBC Madonna & Taylor Swift ขึ้นแสดงเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558 ที่ Shrine Auditorium ลอสแองเจอริส สหรัฐอเมริกา
ที่มา :