ชม ช้อป ชิม ในงานเจียไต๋แฟร์ 2011 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์

งานสุดยอดผลผลิตด้านการเกษตร แตงโมรูปหัวใจ พันธุ์ผักและดอกไม้หลากสีสันกว่า 400 สายพันธุ์