"ไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล" เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ 2562

กินเที่ยว
"ไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล" เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ 2562

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ขอเชิญร่วมกิจกรรมไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล ที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ในกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562

กรมการศาสนา ได้จัดรถโดยสารปรับอากาศ ขสมก. วิ่งตามเส้นทางไหว้พระ 10 วัด บริการแก่พี่น้องประชาชนที่สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดโอกาสให้ได้เข้าวัด ไหว้พระ ปฏิบัติธรรม เสริมมงคลชีวิต เป็นการท่องเที่ยวบนเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา เปิดประสบการณ์ชีวิต ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สัมผัสวิถีธรรม วิถีวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ของครอบครัวปลูกฝังค่านิยมที่ดีแก่เด็กและเยาวชน


โดยมีรายชื่อทั้ง 10 วัด ดังต่อไปนี้

1. วัดราชโอรสาราม 
2. วัดอรุณราชวราราม
3. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
4. วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
5. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม*
6. วัดสุทัศนเทพวราราม
7. วัดบวรนิเวศวิหาร*
8. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
9. วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
10. วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร
 
ในเส้นทาง รถผ่าน วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม* และ วัดบวรนิเวศวิหาร* ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม ไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล สามารถขึ้นรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ขสมก. ได้ที่วัดที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 10 แห่ง ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. 

วิธีการเดินทาง
1. เนื่องจากไม่มีการจองที่นั่ง สามารถขึ้นมานั่งบนรถได้เลย
2. พอรถมาถึงวัดแรก ลงจากรถ
3. เข้าวัด ทำบุญ ไหว้พระ
4. เสร็จจากไหว้พระแล้ว รอรถคันถัดไป พอรถมาก็ขึ้นรถคันถัดไป
5. ทำเช่นนี้ จนครบทั้ง 10 วัด
 
แนะนำว่าให้มาร่วมกิจกรรมตั้งแต่เช้าและไปวัดที่ไกลจากจุดเริ่มต้นก่อน จึงจะสามารถมาทำบุญไหว้พระครบทั้ง 10 วัด
 
Tips วิธีการเดินทางไหว้พระ ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๑๐ รัชกาล แบบไปครบทุกวัด
 
หมายเหตุ
- รถมาทุกๆ 30 นาทีโดยประมาณ
 
 
ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก กรมการศาสนา , รถเมล์ไทย.คอม Rotmaethai.com