เที่ยวคาซัคสถาน ดินแดนแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม

กินเที่ยว
เที่ยวคาซัคสถาน ดินแดนแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม

คาซัคสถาน เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีพื้นที่ครอบคลุมกว้างขวางในทวีปเอเชีย
ประเทศคาซัคสถาน ดินแดนแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางค้าขายโบราณ นั่นคือเส้นทางสายไหมนั่นเอง

คาซัคสถาน นั้นมีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐคาซัคสถาน (Republic of Kazakhstan) เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีพื้นที่ครอบคลุมกว้างขวางในทวีปเอเชีย และเป็นสาธารณรัฐใน อดีตสหภาพโซเวียต เป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 9 ของโลก สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

กรุงอัลมาตี้ชมอนุสาวรีย์อิสระภาพ (Monument of Independence) รวมทั้งเห็นเทือกเขาเทียนชานอย่างเด่นชัดค่ะ

สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ (Panfilov Park) ซึ่งสร้างเพื่อรำลึกถึงวีรบุรุษชาวคาซัคที่ช่วยโซเวียต รบกับนาซีในสงครามโลกครั้งที่สอง ถัดไปเป็นพิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรีพื้นเมือง (Museum of Musical Instruments)ซึ่งตั้งอยู่ในสวนแพนฟิลอฟเช่นกัน ตัวอาคารเคยเป็นสโมสรนายทหารมาก่อน ภายในพิพิธภัณฑ์จะแสดงเครื่องดนตรีพื้นเมืองทุกชนิดตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 นอกจากจะได้เห็น เครื่องดนตรียังจะได้ยินเสียงดนตรีอีกด้วย อีกทั้งยังสามารถชม โบถส์คริสต์เซนคอฟ (Zenkov Cathedral) ซึ่งสร้างด้วยไม้โดยไม่ใช้ตะปูเลย


อาร์บัท (Arbat) ถนนคนเดิน แหล่งรวมสินค้าราคาถูก หลากหลายชนิด ทั้งยัง หาซื้อภาพวาด งานศิลปะได้ตามริมถนนนี้ด้วย นอกจากร้านรวงที่ถนนนี้แล้ว ตรงข้ามกันกับถนนนี้ ยังมีห้างสรรพสินค้าทันสมัยใหญ่โตชื่อ TSUM ให้เลือกซื้อของอีกมากมาย


หุบเหว ชาริน (Charyn Canyon) ซึ่งเป็นหุบเหวที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก พิศวงไปกับความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้บรรจงรังสรรค์ไว้ ด้วยรูปทรงของโตรกผาที่แปลกตา และลดหลั่นเป็นชั้นๆ อาจทำให้เราจินตนาการ ถึงปราสาทในเทพนิยายเลยก็เป็นได้ ซึ่งอีกชื่อหนึ่งของหุบเหวนี้ก็คือ หุบเขาแห่งปราสาท (Valley of Castles) ทั้งยังถูกขนานนามว่าเป็นแบบจำลอง Grand Canyon


ทะเลสาบใหญ่อัลมาตี้ (Almaty Big Lake) ซึ่งสวยงามตระการตาเป็นสถานที่พักผ่อนในฤดูร้อนของชาวอัลมาตี้ ส่วนการเดินทางมาที่นี่ช่วงฤดูหนาวก็ให้ภาพและความประทับใจไปอีกแบบหนึ่ง ทะเลสาบแห่งนี้อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 2,510 เมตรถูกแวดล้อมด้วยยอดเขาอันใหญ่โตถึงสามยอด

 

ซึ่งประกอบด้วย ยอดเขาโซเวียต (Peak of Soviet , 4317m) ยอดเขา Ozerniy , 4110 m และยอดเขาทัวร์ริส (Tourist Peak , 3954 m) สีของน้ำนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาล ไล่ไปตั้งแต่สีเขียวอ่อนไปจนถึงสีน้ำเงินเทอร์คอยท์ และด้วยเหตุนี้นี่เองที่นี่จึงได้รับการชื่นชมว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของอัลมาตี้


Central Museum ซึ่งท่านสามารถศึกษาความเป็นมาของชาวคาซัคสถานจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะ จากนั้นสามารถเยี่ยมชมอนุสาวรีย์แห่งอิสระภาพ Independent Monument ที่อยู่บริเวณเดียวกันได้ค่ะ
น้ำตกเทอร์เกน ซึ่งมีความสูงถึง 52 เมตร ในเขตอุทยานเทือกเขา Zajlijskogo Alatau ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีบริเวณนี้จะเต็มไปด้วยสีสันอันหลากหลายของไม้นานาพันธ์ สลับกับสายน้ำจากลำธารน้อยใหญ่ ซึ่งสวยงามตระการตา ในบริเวณเทือกเขาแห่งนี้ยังเป็นสถานที่พักผ่อนในฤดูร้อนของชาวอัลมาตี้ด้วย


การเดินทาง
การขอวีซ่าเดินทางเข้าประเทศคาซัคสถาน

ประเภทวีซ่า
- วีซ่านักท่องเที่ยว
วีซ่าชนิดนี้ออกให้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศคาซัคสถาน โดยมีเอกสารการขอวีซ่า มีดังนี้
1. จดหมายเชื้อเชิญจากบริษัททัวร์ ในคาซัคสถาน โดยต้องระบุชื่อเมือง ชื่อโรงแรม ระยะเวลาที่จะ พำนักในคาซัคสถาน
2. สำเนาจดหมายเชื้อเชิญที่ระบุตัวเลขที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการต่างประเทศ ของคาซัคสถาน
3. กรอกแบบฟอร์มและข้อมูลการขอวีซ่า
4. หนังสือเดินทางมีอายุอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากวีซ่าหมดอายุ
5. รูปถ่ายขนาดเดียวกับในหนังสือเดินทาง


อัตราค่าธรรมเนียม สำหรับวีซ่านักท่องเที่ยว
- สำหรับการเดินทางเข้าออกเพียงครั้งเดียว มีอายุน้อยกว่า 30 วัน มีอัตราค่าธรรมเนียม 20-40 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- สำหรับอัตราการเดินทางเข้าออกสองครั้ง มีอายุน้อยกว่า 60 วัน มีอัตราค่ะรรมเนียม 30-60 ดอลลาร์สหรัฐฯ


สถานกงสุลคาซัคสถานประจำประเทศไทย
919/501 ห้อง 4301 ชั้น 43 อาคาร จิวเวอรี่ เทรด เซ็นเตอร์
ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 0-22346365 , 0-22346366
แฟกซ์. 0-22346368
E-Mail : mail@kazembassythailand.org
http://www.kazembassythailand.org/ที่มา :