รวมขนาดและน้ำหนักกระเป๋าที่อนุญาติให้ถือขึ้นเครื่องบินได้ ของหลากสายการบิน

กินเที่ยว
รวมขนาดและน้ำหนักกระเป๋าที่อนุญาติให้ถือขึ้นเครื่องบินได้ ของหลากสายการบิน

หากรู้ เราสามารถวางแผนได้ ตั้งแต่ซื้อตั๋วเครื่องบิน แพลนซื้อกระเป๋าแบบโหลด หรือจัดกระเป๋าแบบพกพาสัมภาระขึ้นเครื่อง

 

กระเป๋าโหลดขึ้นเครื่องโดยทั่วไปมักจะเป็นขนาด 16-22 นิ้ว น้ำหนักกระเป๋าหรือสัมภาระที่ให้นำขึ้นเครื่องได้มักจะไม่เกิน 7-10 กิโลกรัม แล้วแต่นโยบายของแต่ละสายการบิน

 
ข้อมูลขนาดกระเป๋าเดินทางล้อลากไซส์ต่างๆ
 
ขนาดกระเป๋าเดินทางแบบมีล้อลาก ทั้งขึ้นเครื่องได้และขนาดกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง มีขนาดต่างๆ กันในท้องตลาด ตามนี้
 
- กระเป๋าเดินทางมีล้อลากขนาด 16 นิ้ว
- กระเป๋าเดินทางมีล้อลากขนาด 18 นิ้ว
- กระเป๋าเดินทางมีล้อลากขนาด 22 นิ้ว
- กระเป๋าเดินทางมีล้อลากขนาด 24 นิ้ว
- กระเป๋าเดินทางมีล้อลากขนาด 26 นิ้ว
- กระเป๋าเดินทางมีล้อลากขนาด 28 นิ้ว
 
 
 
บ่อยครั้งที่เราเดินทางขึ้นเครื่องบินในประเทศ หรือจะเป็นต่างประเทศ มักจะมีคำถามว่าถือกระเป๋าขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่ แล้วจะพกสัมภาระขึ้นเครื่องได้ด้วยน้ำหนักกี่กิโลกรัม และโดยส่วนมากคนไทย มักจะถือกระเป๋าขึ้นเครื่อง มาดูกันว่าแต่ละสายการบิน ไม่ว่าจะเป็น AirAsia Nokair LionAir หรือสายการบินต่างชาติอื่นๆ ให้คุณพกพากระเป๋าติดตัวไปได้ เท่าไรกันบ้าง

 
ตารางข้อมูลขนาดและน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่อง
 

ตารางข้อมูลอัพเดทเมื่อ 15 พ.ค. 2560

 
รายการสิ่งของต้องห้ามหรือไม่อนุญาติให้นำขึ้นเครื่องมีอะไรบ้าง
 
โดยส่วนใหญ่สัมภาระที่สามารถพกติดตัวเวลาที่คุณขึ้นเครื่องนั้น ยังมีข้อห้ามต่างๆ ดังนี้
 
1. ของเหลวในกระเป๋าจะต้องไม่เกิน 50 ml. และจะต้องถูกบรรจุอยู่ในกระเป๋า และหีบห่อเป็นอย่างดี
2. ต้องไม่เป็นของมีคม และอาวุธต่างๆ เช่น มีด กรรไกร ปืน
3. สัตว์มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
4. อาหารที่มีกลิ่นแรง (ทุเรียน ขนุน น้ำปลา เป็นต้น)
5. อาหารทะเลสดหรือแช่แข็งหรือเนื้อสัตว์อย่างอื่นๆ จะต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ว่าถูกบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์อย่างดี และขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

 
นำพาวเวอร์แบงค์ (power bank) ขึ้นเครื่องได้หรือไม่
 
- ห้ามนำ Power Bank ใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่อง ให้ใส่กระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้
- Power Bank ที่ใส่กระเป๋าต้องมีขนาดความจุไฟฟ้าไม่เกิน 32,000 mAh
- Power Bank ความจุไฟฟ้า 20,000 mAh (หรือน้อยกว่า 10,000 Wh) นำขึ้นเครื่องได้ไม่ระบุจำนวน
- Power Bank ความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh (หรือมากกว่า 160 Wh) นำขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 2 ก้อน
- Power Bank ความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh (หรือมากกว่า 160 Wh) ไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง

หากรู้แบบนี้แล้ว เราสามารถวางแผนได้เลย ตั้งแต่ซื้อตั๋วเครื่องบิน ไม่ว่าจะเดินทางในประเทศ หรือตั๋วเดินทางไปต่างประเทศ ว่าจะแพลนซื้อกระเป๋าแบบโหลดใต้ท้องเครื่องบิน หรือว่าจะจัดกระเป๋าแบบพกพาสัมภาระขึ้นเครื่อง ถ้าเราได้วางแผนการจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า เราก็จะได้ตั๋วเราคาถูก และมีเวลาหาข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยนะ
 

ที่มา : skyscanner