จุดจำหน่าย Outlet Location Thaiticketmajor ติดตามอัพเดทข้อมูลข่าวสารได้ที่ facebook
  CAT EXPO 6
  CAT EXPO 6 23 พ.ย. 2562 - 24 พ.ย. 2562 สวนสยาม
  CAT EXPO 6
  CAT EXPO 6 Public Sale18 พ.ย. 2562, 10:00 น. วันแสดง23 พ.ย. 2562 - 24 พ.ย. 2562 สวนสยาม
  2019 IU Tour Concert <LOVE, POEM>In Bangkok
  2019 IU Tour Concert <LOVE, POEM>
  In Bangkok
  Public Sale30 พ.ย. 2562, 10:00 น. วันแสดง24 ธ.ค. 2562 ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี