วัดร่องเสือเต้น จ.เชียงราย วิจิตรงดงามแบบไทยประยุกต์

กินเที่ยว
วัดร่องเสือเต้น จ.เชียงราย วิจิตรงดงามแบบไทยประยุกต์

เมื่อพูดถึงศาสนสถานชื่อดังของเชียงราย ใครๆ ก็นึกถึง วัดร่องขุ่น ซึ่งออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

รู้หรือไม่.. ตอนนี้มีอีกสถานที่ๆ กำลังถูกพูดถึงในเรื่องของความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์

วัดร่องเสือเต้น ตั้งอยู่ที่ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยฝีมือการรังสรรค์ของศิลปินชาวบ้าน นายพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี พ.ศ. 2554 เมื่อครั้งที่สร้างวัดร่องขุ่น ต่อมามีโอกาสได้นำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ จนเกิดเป็นวัดแห่งนี้ในที่สุด


ไฮไลท์ของวัดร่องเสือเต้นอยู่ที่ "พระอุโบสถ"

ภายนอกออกแบบด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ ใช้โทนสีน้ำเงินตัดกับสีทอง


ส่วนภายในเต็มไปด้วยจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ โดดเด่นด้วยลายเส้นอันอ่อนช้อย


และมีพระประธานสีขาวมุก ขนาดหน้าตักกว้าง 5 เมตร สูง 6.5 เมตร โดยมีพระรอดลำพูน 88,000 องค์ และแก้วแหวนเงินทองมากมายถูกฝั่งอยู่ใต้ฐาน นอกจากนี้ ยังมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่บริเวณพระเศียรอีกด้วย ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รวมถึงยังได้รับพระราชทานนาม พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ ที่หมายความว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นมงคล เจ้าในความเป็นราชา เป็นที่พึ่งในสามโลก


ด้านหลังพระอุโบสถ มีพระพุทธรูปปางห้ามญาติสีขาวองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่


และมี พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีห้าพระองค์ ขนาดสูง 20 เมตร โดยบนยอดได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ไว้เช่นกัน
เราขอจัดให้เป็น 1 ในวัดสวยของไทยที่ต้องไปเลยล่ะ :)

 
ขอบคุณภาพประกอบจาก พาไปวัด